Групаж карго

 

Нуждаете се от транспорт за малки товари? Няма проблем. Глобал Транс Логистикс ЕООД също така предлага транспорт за товари, които не са достатъчно големи, за да изискват пълен товар. Чрез групиране на Вашите товари с товари на други клиенти, ние предлагаме рентабилно решение да превозиме по -малки товари за част от разходите на доставката. Ние работим с всеки клиент, за да определим най-доброто решение в зависимост от неговите времеви ограничения, бюджетни и други изисквания.

Ефективни решения за

по-малки товари

About

GTL Headquarters
Boulevard Cherni Vruh 75
Office 3
Sofia 1407

Tel +359 89 913 3302
Email: office@gtl.bg